Edastame 6.jaanuaril EASi poolt avaldatud info toetusmeetmete kohta turismi sektorile.

 

Lähiajal avalikustatakse ka kuupäevad, mil toimivad EASi poolt korraldatud teabepäevad teotuste detailsema info jagamiseks.

Turismi sektori toetussummasid kogumahus 9,7 miljonit saab EASi arvamuse kohaselt välja maksma hakata alates veebruaris 2021, kuna vajalik on ka Euroopa Liidult Riigi abi andmise kinnitamine.

Toetussummade jagunemine sektori siseselt on näidatud lisatud dokumendis. Käesoleval nädalal kinnitatakse Valitsuses kõik vajalikud määrused toetuste eraldamiseks.

Sektori täiendavad palgatoetusmeetmed, mis on suunatud Harjumaa ja Ida-Viru piirkondade „lock-downi“ kompenseerimiseks on ära toodud järgmisel lingil koos teiste toetusmeetmetega:

Valitsus kinnitas COVID-19 teise laine kahjude toetusmeetmed | COVID-19 kriisi veebileht

 

Vaata SIIT: Turismisektori toetusmeetmed