Vastuvõtutingimused 2023-2024 õppeaasta kursustele

1. ESE 2023-2024 õppeaastal toimuvad järgmised kursused (õppekavasid, aegu ja hindu saab vaadata Kursuste alajaotuses vastava kursuse nimele klikkides): sügisene-, õhtune- ja kevadine baaskursus, juunior-sommeljee kursus ja sommeljee kursus. Lisa baaskursuste toimumise otsustab ESE nõukogu novembris.

2. Baaskursustele ja juunior-sommeljee kursusele võetakse vastu 32 õppurit. Sommeljee kursusele võetakse vastu 15 õppurit. Kursused avatakse 15 soovi avaldanud õppuri olemasolul (v.a. sommeljee kursus).

3. ESE 2023-2024 õppeaastal võetakse kõikidele kursustele eelisjärjekorras õppima igapäevaselt veinidega töötavad või restoranis tööl olevaid inimesi. Valdkonnas mittetöötavad isikud saavad kandideerida vabade kohtade olemasolul.

4. Rohkem kui kolm aastat tagasi juunior-sommeljee kursuse lõpetanu, kes soovib astuda sommeljee kursusele, peab tegema kehtiva juunior-sommeljee kursuse lõpueksami testi positiivse tulemusega.

5, Need, kes soovivad astuda otse juunior-sommeljee kursustele (baaskursust läbimata), peavad sooritama baaskursuse lõpueksami. See koosneb valikvastustega testist baaskursuse materjalide kohta ja kahe veini kirjalikust kirjeldamisest. Vaid eksami edukalt läbinu saab õiguse astuda otse juunior-sommeljee kursustele. Üleminekueksam toimub teisipäeval, 8. augustil kell 10.00 2023.a. ESE õppeklassis Masina 11. Eksamiks tuleb registreeruda meiliaadressil kool@sommeljee.ee . Eksami hind on 50 €, mis tuleb tasuda enne eksamit vastava arve alusel. Samal ajal on soovijatel võimalus sooritada ka järeleksamit, selleks eelnevalt teada andes.

6. Registreerumine kursustele toimub ainult läbi ESA kodulehe www.sommeljee.ee. Registreerumine algab esmaspäeval, 10. juulil 2023.a. kell 10.30 ja lõpeb esmaspäeval, 7. augustil kell 20.00 või seni, kuni kursus algab (kui piirarv pole täitunud). Kevadisele baaskursusele vastuvõtt kestab kuni kohtade täitumiseni.

8. ESA juhatus ja ESE nõukogu vaatavad avaldused läbi kolmapäeval, 9. augustil 2023.a.. Juunior-sommeljee ja sommeljee kursustel lähevad arvesse ka eksamite tulemused. Tulemused teatatakse õppuritele kirjalikult samal päeval.

9. Peale registreerumist saadetakse teile koolitusleping, mille palume kindlasti hoolega läbi lugeda ja digiallkirjastada. Kui digiallkirja andmiseks võimalus puudub, tuleb käsitsi allkirjastatud leping tuua või saata Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni kontorisse Masina 11, Tallinnas.

10. Juhul, kui teie ise oma õppemaksu ei tasu, siis vajame selleks Maksjalt kirjalikku kinnitust, mis on allkirjastatud Maksja esindaja poolt kas digitaalselt (saab saata kool@sommeljee.ee aadressil meilitsi) või siis kirjalikult (saab saata või tuua aadressil Eesti Sommljeede Assotsiatsioon, Masina 11, 10144 Tallinn). Tasuta õpet ESEs ei toimu.

11. Mõlemal juhul palume lepingu meile allkirjastatult tagastada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui nädal enne esimest loengut.

12. Need, kes soovivad maksta maksegraafiku alusel, peavad tegema sellekohase märke sisseastumisankeeti. Esimene ja suurim osamakse peab olema laekunud enne kursuse algust. Maksegraafik on baaskursusele kolmes osas ja juunior-sommeljeedele ning sommeljeedele neljas osas. Maksegraafiku määrab ESE ning see on koolituslepingu lahutamatu lisa. Esimene osamakse on alati kõige suurema osakaaluga ja võib moodustada üle 40 % (baaskursused) või kuni 40 % üldsummast (juunior-sommeljee ja sommeljee kursused).

13. Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni liikmele on sommeljee kursuse õppemaksult allahindlus 60 €.

14. Eksamid toimuvad iga kursuse lõpus. Järeleksam on tasuline ja maksab 50 €/kord.

Täiendav info: kool@sommeljee.ee