ESA LIIKMESKOND

ESA liikmeteks võivad astuda kõik Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis töötavad sommeljeed, kes tunnistavad ühingu eesmärki ja Põhikirja ning omavad kahe liikme kirjalikku soovitust. Liikmeks astuda soovija peab omama teadmisi ESA tegevusvaldkonnas ja/või töötama sellega seotud ametikohal, mida tõendab ESE Juunior-Sommeljee taseme lõpetamine, WSET Level 3 taseme diplom või Master Sommelier Certified diplom.

AVALDUS

NB! Palume täita kõik väljad trükitähtedega

 

Palun mind vastu võtta Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni liikmeks.