Info toetusmeetmete kohta

Edastame 6.jaanuaril EASi poolt avaldatud info toetusmeetmete kohta turismi sektorile.   Lähiajal avalikustatakse ka kuupäevad, mil toimivad EASi poolt korraldatud teabepäevad teotuste detailsema info jagamiseks. Turismi sektori toetussummasid kogumahus 9,7 miljonit saab EASi arvamuse kohaselt välja maksma hakata alates veebruaris 2021, kuna vajalik on ka Euroopa Liidult Riigi abi andmise kinnitamine. Toetussummade jagunemine sektori siseselt…