Eesti Veinitee tootjate mahtude analüüs

Koostas Raili Hein

 

Veinitee koondab väiketootjaid, kelle toorained, tooted ja mahud võivad olla üsna erinevad. Esmakordse küsitluse põhjal valmis ülevaade mahtudest ja trendidest. Tootmismahud esitas analüüsimiseks anonüümselt 16 veiniteelist. Mahud esitati mõnel juhul valmistoodete kogustest lähtudes, teistel käärima pandud kogustest lähtudes. Edaspidi tuleks metoodikad ühtlustada.

1.   Vanuseline jaotus

Asutamise aasta Ettevõtete arv
2014 1
2015 4
2016 3
2017 1
2018 3
2019 4
Kokku 16

 

 

 

2.   Maht aastate lõikes

Alltoodud tabelis on kirjeldatud tootjate kogumaht aastate lõikes ja mahu kasvu %.

2016 2017 2018 2019 2020
Kokku  L 24 000 26 212 36 260 66 657 80 968
Kasv % 0 9 38 84 21

 

 

 

 

3.   Maht tootegruppide lõikes

Küsitluses paluti vastata mahtude kohta viimase kahe aasta kohta.

Allolev joonis kajastab selget trendi siidrite ja vahuveinide suunal.

 

 

4.   Maht toorainest lähtudes

Küsitluses paluti vastata tooraine kasutamist viimase aasta, ehk 2020 aasta kohta.

Tooraine kasutus on jagatud kahte rühma. TOP12, ehk üle 1000 liitrise toodanguga ja eraldi on välja toodud muu tooraine, mille mahud pole veel märkimisväärsed.

 

 

 

Loe lisa Eesti veiniteest meie kodulehelt SIIT