Ettevõte Ginaladdin OÜ pakub hotellidele, restoranidele, pubidele, kohvikutele, kus müüakse tooteid, mille tulemusel jääb üle pakendipandita klaastaarat tasuta teenust, et klaastaara ära viia. Ei ole vaja mingeid lepinguid ega muud taolist protseduure. Vaja on vaid hotellide, restoranide, pubide kohvikute “jah” sõna ja, et ettevõtte töötaja hakkab käima kaks korda nädalas klaastaara järel. Ainus väike eripära on see, et klaastaara kogutakse ettevõtte poolt jagatavasse kottidesse, kotid on tavalised läbipaistvad prügikotid, millega varustatakse ettevõtteid, kes tegevusega liituvad.

 

Kontakt ja lisaküsimused:

Andres Sarapuu

Ginaladdin OÜ

ginaladdin.com

ginaladdin.service@gmail.com

Tel: +372 58153156