Töötukassa jätkab SUVEKS VALMIS! seminari sarjaga, mille eesmärk on anda kasulikke ja praktilisi teadmisi klientide paremaks teenindamiseks ning edukaks toimetulekuks turismi-, majutus- ja toitlustussektoris.

Seminaridel käsitletakse hea teeninduse alustalasid, räägitakse teenindaja suhtumise ja hoiakute olulisusest töösse, kolleegidesse ja klientidesse. Õpitakse kasutama teeninduses toetavat ja suhtlemiseks sobivat sõnavara, looma head atmosfääri ning leiame lahendusi väljakutseid esitavate klientide nõudmistele. Seminari läbinuna mõistad eri kultuuridesse kuuluvate inimeste maailmatajumise viiakse ning oskad sellega arvestada teeninduseprotsessis.

Seminarisari koosneb neljast Zoom’i keskkonnas läbiviidavast seminarist (vt kuupäevad allpool, kl 9:30-14:45). Osaleda saab kõikidel seminaridel või valida osalemiseks oma huvidele ja vajadusetele vastava teemaga seminari.

 

01.06.2022: Hea teeninduse eeldused: klienditeenindaja hoiak ja soov teenindada

14.06.2022: Hea teenindaja tunnused: külalislahke klienditeenindus

17.06.2022: Teeninduse mitmekesisus: suhtlemine erineva kultuuri taustaga klientidega

22.06.2022: Teenindus ootamatutes olukordades: probleemilahendamise oskus

Seminaridel osalemine on tasuta ning neid rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Lisainfo ja registreerumine (kuni 30. mai): https://www.tootukassa.ee/et/artikkel/seminarisari-suveks-

valmis