ESA juhatuse koosoleku protokoll
21.10.2019
Tallinn,
Osalesid: Kristjan Markii, Aivar Vipper, Els-Maria Kullamaa, Kristel Türk
ESE: Ene Ojaveski

Oktoobris arutletud teemad ja vastu võetud otsused
1. Gina-Grete Kadak avaldus ESA liikmeks astumiseks. Avaldus rahuldatud ühehäälselt.
2. ESA tegevuste ja ürituste läbiviimise tõhustamiseks kaasata rohkem ESA liikmeid. Vastav kiri
saadetud ja registreerunud liikmeid meeldivalt palju.
3. ESA võistlevate sommeljeede treeninguteks leida rohkem võimalusi ning kutsuda praegusi ja uusi
potentsiaalseid võistlejaid treenima Sören Polonius
4. Otsida ESA 20 sünnipäeva tähistamise jaoks sobilikke meeneid. Ühendust on võetud veiniavajate
valmistajatega, ning otsime juurde veel võimalikke lahendusi.
5. ESA esindus käis osalemas Poolas noorte sommeljeede võistlustel. Kandidaat Verner Lepp, kes
saavutas tubli 5-da koha.
6. ESA-le kutse osalema Grand Steppe Sommelier Contest võistlusel Aktaus, Kasastanis. Kuna kutse
tuli vahetult enne võistlust, uuriti kvalifitseeruvate sommeljeede seast, kellel oleks võimalik nii
kiirelt ennast töötl vabaks võtta. Ainuke võimalik kandidaat Verner Lepp, kes kinnitati võistlejaks
juhatuse poolt ühehäälselt.
7. Ettevalmistused Eesti Joogifestivali korraldamiseks, kuhu registreerumine käib hoogsalt.
Ettevalmistused Eesti ja Nordic piirkonna parima õllesommeljee võistluseks koostöös ESA
toetajaga Momentin Baltics. Lisaks kohalikele õllesommeljeedele, on kinnitanud osaluse Läti,
Leedu, Soome, Rootsi, Norra ,Taani ja Venemaa õllesommeljeed.

Eesti Kokteilivõistluse peaauhinnaks kinnitati juhatuse poolt koht ESE 2019 kevadisele
baaskursusele.

Juhatus kinnitas soodushinna 10 € piletile ESA, EBA, EPÜ liikmetele ja kutsekoolide õpilastele.

Kristjan Markii
President
Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon