ESA juhatuse koosoleku protokoll
26.11.2019
Tallinn,
Osalesid: Kristjan Markii, Aivar Vipper, Els-Maria Kullamaa, Kristel Türk
ESE: Ene Ojaveski

Novembris arutletud teemad ja vastu võetud otsused
1. Kaido Metsa, Kristiina Varblane ja Ruth Lumiste avaldused ESA liikmeks astumiseks. Kaido Metsa
ja Kristiina Varblase avaldused rahuldatud ühehäälselt. Ruth Lumiste avaldus tagasi lükatud,
kuna avaldus täidetud puudulikult ja puudub vastav haridus.
2. ESA sai kutse saata oma delegatsioon Leetu, Wine& Dessert koka/sommeljee võistlusele. ESA
saatis välja vastava kirja ja laekus sooviavaldus kahelt huvitatud restoranilt- Cru ja Juur. ESA
juhatus kaalus mõlema restorani pakkumist ja joogivalikut, ning ühehäälse otsusega valiti ESA-t
esindama restoran Juur. ESA valiku põhjuseks julge ning eristuv dessert ja jook restoran Juur
poolt. Cru pakkumine ka väga hea ja klassikaline, ning juhatus tõdes, et kahjuks saab saata ainult
ühe delegatsiooni. Ajakirjanikuna esindas Eestit žüriis Ene Ojaveski
3. Eesti Joogifestivali võib lugeda kordaläinuks, kuid tuleb vaeva näha eksponantide ja publiku huvi
suurendamisega, et suurendada väljundit ja tekitada postiivset defitsiiti. Tuleb kaaluda ürituse
pühapäevale üleviimist või kahepäevasele formaadile üleminekut.
Hakata välja selgitama omade kategooriate parimaid jooke ja neid tunnustada vastavalt.
Katsekorras sai tehtud hääletus juba sellel aastal valitud ajakirjanike, sommeljeede,
õllesommeljeede ja barmenite poolt. Tulevikus kaaluda selle tegemist enne festivali ja parimad
joogid avalikustada festivali alguses.
4. ESA sai kirja Cicerone.org poolt sõna cicerone sõnakasutuse pärast nende kaubamärgiga kaetud
osas. ESA võtab konsultatsioonid oma valdkonna spetsialistidelt ja teeb otsuse vastavalt nende
soovitustele.
5. Eesti Parimad Joogikaardid- ajapuudusel ei jõudnud ESA korraldada 2019 aastal, kuid on tehtud
kõik ettevalmistused- hindamispõhjad, kategooriad, kujundused diplomitele, et seda korraldada
2020.
6. Ettevalmistused ESA 20 juubeli tähistamiseks.Kuupäevaks sobib kõige paremini 10.10.2020,
võimalike asukohtadena välja pakutud Põhjala tehas, Nobeli saal Noblessneri sadamas,
Kultuurikatel, Maarjamäe kompleks. ESA juhatus jätkab hinnapakkumiste võtmisega ja
võrdlemisega, et leida võimalikult parim koht.

Kristjan Markii
President
Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon