Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon
Juhatuse koosolek
07.02.2022

Osalesid füüsiliselt: Kristjan Markii, Ene Ojaveski, Marietta Mitt-Kirsimäe, Aivar Vipper, Kristina Ljadov
Osalesid virtuaalselt:  Kurmet Vasser, Maarja Zelinski
Protokollis: Marietta Mitt-Kirsimäe

Päevakorrapunktid ja otsused

 1. Juhatus kinnitas ühehäälselt 2022 aasta ESA liikmemaksuks 45 €
  Liikmemaksust on vabastatud
  ESA auliikmed.
  Eesti Parim Sommeljee 2021 finalistid- Karoline Reinhold, Mikk Parre, Tarvo Sarapuu, Kevin Lilleleht
  Teenelistel liikmetel on liikmemaks vabatahtlikuse alusel, kui  on soov saada vabastus liikmemaksust, siis palume saata e-kirjaga vabas vormis avaldus e-postile:info@sommeljee.ee
  Kes soovib liikmemaksu peale arvet ettevõttele, siis palun saata e-kiri vastava palvega meie laekurile Kristel Türk e-postile: kristel@sommeljee.ee
  Kellel on probleeme kohese tasumisega, siis palun saata liikmemaksu ajatamiseks vabas vormis avaldus e-postile: info@sommeljee.ee
  IX Veinimessile pääseva ESA liikmete tingimustel 2022 liikmemaksu tasunud liikmed või ajatamise avalduse esitanud liikmed.
 2. ASI Level1- Esimest korda toimus ASI Level 1 eksam 10. detsembril. Eestist registreerus 33 sommeljeed, eksamile kohale tuli 27 sommeljeed. Nendest läbisid eksami 17. Tulemused on leitavad SIIN
  Palju õnne kõigile eksami sooritanutele!
 3. ASI Diploma eksam toimub 14.märts. Saatsime kirja aasta alguses, uurimaks võimaliku huvi eksami vastu meie liikmete seast. Saime piisava arvu positiivseid vastuseid meie tublidelt sommeljeedelt ning rõõm on teatada, et Eesti korraldab 2022 aastal ASI Diploma eksami.
  Eksami keeleks on inglise keel.
  Kes soovib veel liituda ASI Diploma 2022 eksamile, siis see on võimalik kuni 4. märtsini.
  Palume ennast registreerida SIIN
  ESA liikmele ja koostööpartnerile on eksami maksumus 250 € arve alusel. Teistele on maksumus 350 € , arve alusel.
 4. ESA on saanud ettepaneku ASI juhatuselt olla kaasatud ASI Eksamikomisjoni töösse Ene Ojaveski ja Kristjan Markii isikutes. Mõlematelt on nõusolek selleks olemas. Soovime kaasata eesti Sommeljeede Assotsiatsioonist veel ühe aktiivse liikme, kes aitab meil tehnilist poolt hallata.
 5. Tartu Linnavalitsusest pöörduti ESA poole leidmaks ühispunkte Tartu Toidu ja Veinifestivaliga. Toimus veebikohtumine, mille käigus kuulasime ära linnavalitsuse poolsed nägemused, mis on hästi ja mida võiks edendada. ESA pakkus igapoolset abi koolituste, degustatsioonide korraldamisel ja vajadusel sommeljeede leidmiseks ja ESA kontakte, et tuua juurde ka rahvusvahelist dimensiooni. Kuna Tartu on Kultuuripealinn 2024, siis leidsime ka ühise punkti Tartu toidukohtade personali koolitamiste ja treeningute vajadusele ning loodetavasti saab siit alguse tore ja põnev koostöö.
 6. ESA & SommNinja võimalik koostöö
  ESA ja SommNinja- küsitlusele vastas 44 inimest, kellest 59,1 % olid ESA liikmed, 34,1 % ESE õpilased, ja 6,8 % koostööpartnerite esindajad. Nende vastustest selgub, et 84,1 % tunnevad kindlat huvi, kahtlevaid oli 6,8 % ja 9,1% ei tunne üldse huvi. Kindlatest huvilistest sooviks läbi ESA soetada ligipääsu ettevõttele üsna mitu huvilist. Praegu SommNinja arendustiim tegeleb veel mõningate tehniliste lahenduste välja töötamisega. Kui need on tehtud ja nad on oma valmisolekust meid informeerinud, siis teeme registeerimise liikmete ja koostööpartnerite seas. Tegeleme ka protsessi võimalikuks lihtsustamiseks, et haldusele kuluv aega ja raha oleks minimaalne.
 7. Käivad läbirääkimised Veinitee MTÜ ja Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni vahelise koostöölepingu sõlmimiseks, millega Veinitee MTÜ hakkaks ESA toetajaks. Kuna tegemist on esmakordselt nö kollektiivse organistatsiooniga taolise lepingu sõlmimisega, siis tõusid esile mõned ksümused seoses uudiste avaldamistel ja osalustasusega ESA üritustel. Juhatus arutas vastavad puntkid läbi ja edastas ettepanekud Veinitee kõneisikule Tiina Kuulerile.
 8. Veinitee MTÜ taaselustab koduveini konkurssi ja nende poolt päring, kas ESA oleks nõus toetama auhinnaga, nagu varasematel aastatel. Juhatus otsustas, et toetame ja auhinnaks on, nagu varasematel aastatel, koht kevadisele baaskursusele, hetke väärtuses 950 €. Kuna eelmistel aastatel on tulnud tänu sellele meie kooli ja hiljem liikmeskonda mitmeid  aktiivseid liikmeid, siis näeme auhinda ennast igat õigustanuna ning see arendab veinikultuuri ja kohalikku tootevalikut üsna oluliselt.

9. ESA koostöö Wines of Portugaliga
WoP teatas, et seoses keerulise olukorraga ei ole neil võimalik toetada  käesoleval aastal koolivõistlust. Küll jätkub koostöö           hariduse ja õppematerjalide osas.

10. Oleme saanud Triin Savi avalduse ESA liikmeks astumiseks. ESA juhatus rahuldas avalduse ühehäälselt ja rõõm on Triinu     tervitada meie liikmena.